โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)

ประวัติ

วันที่ 20 ส.ค. 2562
ประวัติการก่อตั้ง
โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)  เดิมมีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาล 
ตำบลพระโขนง  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2477  โดยอาศัยสถานที่ของสุเหร่าเป็นที่เรียน  มีจำนวนนักเรียน  31  คน ในช่วงระยะเวลา  3  ปีต่อมา      ประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจาก  ขนาด  3  ห้องเรียนตั้งอยู่ในที่ดินของสุเหร่าบางมะเขือ
              พ.ศ.  2495  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาล  เป็นโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ
พ.ศ. 2499  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร  ขนาด  8  ห้องเรียน แทนอาคาร
ชั่วคราว  ภายหลังได้    ต่อเติมเป็น  14  ห้องเรียน
              พ.ศ. 2518 ได้รับโอนจากกองการศึกษาเทศบาลกรุงเทพ ไปสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่  1  หลัง  แทนอาคารเก่าเป็นตึก  4 
ชั้น  18  ห้องเรียน  4  ห้องเล็ก  1  ห้องโถง(ล่าง)เอนกประสงค์
พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  2  ชั้น  เพื่อจัดทำห้อง
ประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันและงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคาร
พ.ศ.  2544    ได้รับงบประมาณต่อเติมห้องโถง(ล่าง)เอนกประสงค์เป็นห้องสำนักงาน
และห้องคอมพิวเตอร์จำนวน  4  ห้อง
              พ.ศ. 2545  ได้รับงบประมาณปี  2546  ต่อเติมห้องกิจกรรม 4 ห้องเล็ก และหลังคาลานเอนกประสงค์
              พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณปรับปรุงทางเดินอาคารเรียน  ปรับปรุงเพดานห้องเรียน
พ.ศ.  2547  ได้รับงบประมาณ  ปรับปรุงห้องเรียน  จำนวน  5  ห้อง  ได้งบประมาณ
ปรับปรุงห้องน้ำครู  จำนวน  4 ห้อง ได้งบประมาณปรับปรุงทางเดินระเบียงชั้น 3,4ได้รับงบประมาณปรับปรุงบันได จำนวน  2  ด้าน 
พ.ศ. 2548   ได้รับงบประมาณ  รื้อหลังคาเก่า   ติดตั้งหลังคาเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี 
ซ่อมทาสีโครงหลังคา  พัดลมไอน้ำแบบติดตั้งถาวร  คอมเพรสเซอร์แรงดันสูง  1,000  psi 
พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณ  จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนด้วยหินแกรนิตเซาะร่องขนาด
1.80x0.88 เมตร พร้อมติดตั้ง  รื้อประตูห้องน้ำนักเรียนเก่าพร้อมติดตั้งประตูใหม่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 บาน  รื้อพื้นห้องครัวพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร พร้อมฝาและเดินท่อ O0.30 เมตร เชื่อมบ่อพักหน้าอาคาร ซ่อมพื้นห้องครัวพร้อมปูกระเบื้องใหม่เนื้อที่ประมาณ 30 ตารางเมตร  ช่องบานเลื่อนพร้อมโครงอลูมิเนียม ชั้นวางของโรงครัว ขนาด 0.60x1.60  จำนวน 3 ชุด  เปลี่ยนไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ขูดสีเก่า และ ทาสีใหม่ ห้องน้ำนักเรียน เนื้อที่ประมาณ 240 ตารางเมตร  รื้อสุขภัณฑ์เก่าพร้อมเปลี่ยนใหม่ ห้องน้ำนักเรียนจำนวน 5 ชุด  ปรับยกระดับพื้นห้องน้ำและทางเดินหน้าห้องน้ำนักเรียน เนื้อที่ประมาณ 16 ตารางเมตร  ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำและทางเดินหน้าห้องน้ำนักเรียน เนื้อที่ประมาณ 38 ตารางเมตร  ขูดสีเก่า และทาสีใหม่ ภายในอาคารเรียนชั้น 1 เนื้อที่ประมาณ 620 ตารางเมตร  ขูดสีเก่า และ ทาสีใหม่ ภายนอกอาคารและทางเดินอาคารเรียน 1 และ 2 ทั้ง 4 ชั้น   เนื้อที่ประมาณ 2880 ตารางเมตร 
 
 
พ.ศ.2550   ได้รับงบประมาณ  ปูพื้นสนาม   เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ จำนวน 1
เครื่องกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง    ตู้ลอย ( ซิงค์ ) ติดข้างฝา สำหรับเก็บอุปกรณ์การปรุงอาหารก่อที่ล้างมือ ชั้น 2 ,3 ,4  พร้อมปูกระเบื้องและทาสี   ก่อที่วางและคว่ำภาชนะ 3 ชั้น ปูกระเบื้องจำนวน 2 ที่ปรับพื้นห้องเรียน ปูกระเบื้องพร้อมทาสี จำนวน 4 ห้องเรียน  ทำป้ายมูลนิธิโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือด้วยหินแกรนิตสีดำ  ตัวอักษรสีทอง  ปรับพื้นห้องเรียน ปูด้วยกระเบื้องพร้อมทาสี จำนวน  1ห้องเรียน
พ.ศ.2553  ได้รับงบประมาณของไทยเข้มแข็งปูพื้นห้องสมุดใหม่   เปลี่ยนหน้าต่างเป็น
กระจกเลื่อนในห้องสมุด ได้คอมพิวเตอร์  จำนวน  10  เครื่อง ในห้องสมุดใช้   ได้จานดาวเทียนของสื่อการเรียนการสอนกล้องวงจรปิดในโรงเรียน  จำนวน  12  ตัว
พ.ศ. 2556   ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียน ปรับปรุงหลังคาอาคาร เนื้อที่รวม
ประมาณ 396 ตารางเมตร  ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเรียนและระเบียงทางเดิน เนื้อที่รวมประมาณ 396 ตารางเมตร  ท่อระบายน้ำฝน จำนวน 6 จุด สร้างชานเชิงบันไดแนวดิ่งเพื่อขึ้นหลังคา จำนวน 1 แห่ง ปูกระเบื้องทางเดิน อาคารเรียนและบันได เนื้อที่รวมประมาณ 415 ตารางเมตร  ปรับปรุงระบบระบายน้ำหน้าห้องน้ำ 1 แห่ง ปูกระเบื้องห้องครัว เนื้อที่รวมประมาณ 42 ตารางเมตร  ซ่อมแซมรอยแตกร้าวภายในและภายนอกอาคารเรียน 2 ขูดสีเก่าและทาสีใหม่ภายในและภายนอกอาคารพักเรียน 2
พ.ศ. 2557   ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียน ปูกระเบื้องบันได 4 ชั้น ทำคิ้วกันลื่นขึ้นลงทั้ง
2 ด้าน ปูกระเบื้องห้องเรียน ป.1/1,ป.1/2,ป.2/1,ป.5/1และห้องธุรการ

โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)

ที่อยู่ ซอยปรีดีพนมยงค์ 4 ถนนสุขุมวิท71 เเขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-3926962 อีเมล์ : kaitong_68@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th