โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)

บุคลากร

วันที่ 22 ต.ค. 2562


นางสาวใจภารัชต์  ผสุวิไชยมงกุฎ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ(ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)

 
นายสุนทร แสงศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ(ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)

                                                                                             นางสาวเเกมจันทร์ แอบกล้า      นางชำเลียง  เย็นใจ         นางสาวดารุนณี  สมานรักษ์  นางสาวปิยะวดี  ประภาศรี

                        ครูชำนาญการพิเศษ             ครูชำนาญการพิเศษ           ครูชำนาญการพิเศษ               ครูชำนาญการพิเศษ

 

            

        นางวาสินี กลัดนิล       นางณัฏกานต์ บุณบานเย็น  นางสาวพัชชา สุวรรณพานิชย์ นางสาววิสุทธิณี หมาดดาเร๊ะ  นางพัชรินทร์ อิ่มพันธุ์      นายประยุทธ อารีเมตตากุณ           ครูชำนาญการ                           ครูชำนาญการ                    ครูชำนาญการ                   ครูชำนาญการ                   ครูชำนาญการ                    ครูชำนาญการ 


 

โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)

ที่อยู่ ซอยปรีดีพนมยงค์ 4 ถนนสุขุมวิท71 เเขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-3926962 อีเมล์ : kaitong_68@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th